دسته مرتبط با : تیپ و استایل چهره‌های ایرانی؛ بهاره رهنما ۱۰ساله از تهران