دسته مرتبط با : عکس های جالب و دیدنی روز ؛ ازساخت پل معلق روی رودخانه تا پرتاب موج سوار از روی تخته