دسته مرتبط با : عکس های جالب و دیدنی روز ؛ ازشنا با لباس نظامیان قدیمی تاعملیات انتقال یک مسجد تاریخی